Forskning i ledelse og informationssystemer

 

Som lektor på Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk indgår jeg i informatikforskningsgruppen www.asb.dk/about/departments/bs/research/irg.aspx hvor jeg forsker i hvorledes aktørernes tillid har indflydelse på implementering af store informationssystemer.

 

Jeg har gennem mit mangeårige virke i praksis undret mig over hvor svært det er at forudsige og styre implementering af store informationssystemer. Vi benytter vore fine naturvidenskabelige modeller og forståelse, men alligevel går det ofte galt. Måske skal vi finde et andet sprog til at forstå og forklare de mekanismer, som virker mellem implementering og de personer som er rundt om implementeringen?

 

Et af de felter som har inspireret mig i min søgen efter forståelse om ovenstående er den sociologiske debat om risiko, tillid og modernitet. Jeg har derfor valgt at fokusere på hvorledes Anthony Giddens arbejde med modernitet fra 1992 og særligt hans ide om abstrakte systemer kan benyttes som en referenceramme for min forskning.

PDF udgaver rapporter: 
Thesis Schlichter
Dynamic Trust Sysiac 2010
Recovering from trust breakdowns in large system implementation - JITCAR 2011