Rådgivning om anskaffelse af IT-systemer

Schlichter Informatik leverer højt specialiseret rådgivning omkring anskaffelse af større IT-systemer og håndtering af konflikter i forbindelse med anskaffelse og brug af større IT-systemer.

 

Syn og skøn

Siden 1996 har Bjarne Rerup Schlichter fungeret som syns- og skønsmand, bl.a. formidlet af Teknologisk og Dansk IT, i retssager inden for anskaffelse og brug af IT-systemer. Bjarne Rerup Schlichter har især haft sager omkring større virksomhedssystemer (ERP-systemer), men da han er blandt de mest erfarne it-skønsmænd i Danmark, kan han påtage sig et bredt spektrum af skønssager. Bjarne har været skønsmand ved sager på byrets og landsretsniveau samt ved voldgifter.

 

Rådgivning til advokater i it-relaterede konflikter

Som en naturlig følge af den store erfaring som syns- og skønsmand kan Schlichter Informatik rådgive advokater om formulering af syn- og skønstemaer og om hvorledes en sag kan forberedes.

 

Systemanskaffelser

Schlicher Informatik kan rådgive om systemanskaffelser og har særlig ekspertise i at designe strategier for anskaffelse, herunder projektledelse, kravspecificering, aftaleindgåelse og leverancestyring. Vi har også rådgivet om IT strategier og projektafklaringer, systemudviklingsmetoder og effektvurdering og projektevaluering.

 

Internationale IT-projekter

Bjarne Schlichter har arbejdet en del med Internationale IT projekter og har fungeret som indkøbsekspert under Euroaids programmer Phare og TACIS samt Verdensbanken.

Bjarne har Erfaring fra projektarbejde, herunder som projektdirektør, i: Baltikum, Færøerne, Rusland, Ukraine, Armenien, Polen, Rumænien, Bulgarien, Albanien, Ungarn, Moldova, Macedonien, Canada, Tyskland, Sverige, Norge, Uganda, Tanzania og Kenya.

Ring eller skriv og få en uforpligtende snak om hvorledes Schlichter Informatik kan bistå Jer.