Særlige referencer

2004- Hovedrådgiver for det Færøske Sundhedsvæsen om anskaffelse af integrerede Elektroniske Patientjournaler. Anskaffelseforløb, aftaleindgåelse og leverancestyring. Siden 2006 også rådgiver for den Færøske Socialstyrelse om strategier for anskaffelse af integerede systemer til håndtering af pension, bistand, arbejdsløshedsunderstøttelse og generel sagshåndtering.

 

2002-04 Procurement Agent, TACIS projekt i Rusland. Indkøb af it-systemer og måleudstyr til boligkomplekser.

 

2000-02 Hovedrådgiver for det Færøske Sundhedsvæsen om anskaffelse af løn- og vagtplansystemer til sundhedsvæsenet. Anskaffelseforløb, aftaleindgåelse og leverancestyring.

 

2001-02 Projektdirektør. Udvikling af IT strategi for Ugandas Statiske Bureau.

 

1998-01 Rådgivning af en række større danske virksomheder omkring anskaffelse af ERP systemer. Anskaffelsesstrategi, Systemvalg og forhandling.

 

1994-98 Rådgivning af en række danske offentlige institutioner om anskaffelse af større it systemer. Anskaffelsesstrategi, Systemvalg og forhandling.

 

1997-98 Medlem af arbejdsgruppen som skrev betænkningen om Den Ny Kirkebog. Den nye elektroniske grundregistrering af personoplysninger i Danmark.